Search for game

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Search for game

S4Game - Tìm kiếm trò chơi trên internet


  Code troll bạn bè facebook

  ღ •Ck Yêu Vk Ngốc• ღ
  ღ •Ck Yêu Vk Ngốc• ღ
  Tổng Quản

  Bài Viết : 371
  SBCoin : 2164
  Thanked : 41
  Tham Gia : 03/06/2013
  Đến từ : Nồng Bàn Hà Lội ~
  Event Coin : 3
  Phương châm : Học làm gì cho trường nó giàu !?

  Chủ đề Code troll bạn bè facebook

  Bài gửi by ღ •Ck Yêu Vk Ngốc• ღ 28/11/2013, 21:55

  Code AutoIT troll bạn bè đây, bạn nào cần troll ai thì complie lại rùi gửi cho hắn nhé =]]

  Global $co = False, $co1 = False, $co2 = False, $a, $b, $c
  Global $guichinh = GUICreate("WAC Team Question", 400, 300, -1, -1)
  Global $cauhoi1 = GUICtrlCreateLabel("Câu hỏi 1 : "&@CRLF&"Lúc 10 tuổi bạn đã từng yêu thầm ai chưa ?", 10, 20, 390, 100)
  GUICtrlSetFont($cauhoi1, 15, 600, 0, "Tahoma")
  GUICtrlSetColor($cauhoi1, 0xa9bb1a)
  Global $nhapcauhoi1 = GUICtrlCreateCheckbox("Có", 15, 150, 170, 20)
  Global $nhapcauhoi1_1 = GUICtrlCreateInput("Nhập tên người bạn yêu thầm vào", 190, 150, 200, 20)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi1_1, 128)
  Global $xacnhancauhoi1 = GUICtrlCreateButton("Xác Nhận", 10, 200, 380, 90)
  GUICtrlSetFont($xacnhancauhoi1, 30, 800, 0, "Tahoma")

  Global $cauhoi2 = GUICtrlCreateLabel("Câu hỏi 2 : "&@CRLF&"Bạn đã từng hôn người yêu của mình chưa ?", 10, 20, 390, 100)
  GUICtrlSetFont($cauhoi2, 15, 600, 0, "Tahoma")
  GUICtrlSetColor($cauhoi2, 0xa9bb1a)
  GUICtrlSetState($cauhoi2, 32)
  Global $nhapcauhoi2 = GUICtrlCreateCheckbox("Có", 15, 150, 170, 20)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi2, 32)
  Global $xacnhancauhoi2 = GUICtrlCreateButton("Xác Nhận", 10, 200, 380, 90)
  GUICtrlSetFont($xacnhancauhoi2, 30, 800, 0, "Tahoma")
  GUICtrlSetState($xacnhancauhoi2, 32)
  Global $cauhoi3 = GUICtrlCreateLabel("Câu hỏi 3 : "&@CRLF&"Bạn đã từng có ý định kết hôn với người yêu mình chưa ?", 10, 20, 390, 100)
  GUICtrlSetFont($cauhoi3, 15, 600, 0, "Tahoma")
  GUICtrlSetColor($cauhoi3, 0xa9bb1a)
  GUICtrlSetState($cauhoi3, 32)
  Global $nhapcauhoi3 = GUICtrlCreateCheckbox("Có", 15, 150, 170, 20)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi3, 32)
  Global $xacnhancauhoi3 = GUICtrlCreateButton("Xác Nhận", 10, 200, 380, 90)
  GUICtrlSetFont($xacnhancauhoi3, 30, 800, 0, "Tahoma")
  GUICtrlSetState($xacnhancauhoi3, 32)
  GUISetState(@SW_SHOW)
  While 1
  $msg = GUIGetMsg()
  switch $msg
  case -3
  ExitLoop
  case $nhapcauhoi1
  if GUICtrlRead($nhapcauhoi1) = 1 Then
  $co = True
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi1_1, 64)
  Else
  $co = False
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi1_1, 128)
  EndIf
  case $xacnhancauhoi1
  if $co = True Then
  if GUICtrlRead($nhapcauhoi1_1) <> "Nhập tên người bạn yêu thầm vào" then
  MsgBox(64,"WAC Team Question", "Bạn đã yêu thầm "&GUICtrlRead($nhapcauhoi1_1)&", xin chúc mừng bạn, bạn đã đồng cảnh ngộ với mình rồi đó nhé !", 0, $guichinh)
  GUICtrlSetState($cauhoi1, 32)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi1, 32)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi1_1, 32)
  GUICtrlSetState($xacnhancauhoi1, 32)
  GUICtrlSetState($cauhoi2, 16)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi2, 16)
  GUICtrlSetState($xacnhancauhoi2, 16)
  Else
  MsgBox(64,"WAC Team Question", "Bạn đã yêu thầm ai thế ???", 0, $guichinh)
  EndIf
  Else
  MsgBox(16,"WAC Team Question", "Bạn nối dối, bạn phải bị phạt !", 2, $guichinh)
  For $a=1 To 10 Step +1
  Run("explorer.exe")
  Sleep(5)
  Next
  EndIf
  case $nhapcauhoi2
  if GUICtrlRead($nhapcauhoi2) = 1 Then
  $co1 = True
  Else
  $co1 = False
  EndIf
  case $xacnhancauhoi2
  if $co1 = True Then
  MsgBox(64,"WAC Team Question", "Bạn đã hôn người yêu của mình rồi sao, ngưỡng mộ quá cơ !", 0, $guichinh)
  GUICtrlSetState($cauhoi2, 32)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi2, 32)
  GUICtrlSetState($xacnhancauhoi2, 32)
  GUICtrlSetState($cauhoi3, 16)
  GUICtrlSetState($nhapcauhoi3, 16)
  GUICtrlSetState($xacnhancauhoi3, 16)
  Else
  MsgBox(16,"WAC Team Question", "Bạn nối dối, bạn phải bị phạt !", 2, $guichinh)
  For $b=1 To 10 Step +1
  Run("explorer.exe")
  Sleep(5)
  Next
  EndIf
  case $nhapcauhoi3
  if GUICtrlRead($nhapcauhoi3) = 1 Then
  $co2 = True
  Else
  $co2 = False
  EndIf
  case $xacnhancauhoi3
  if $co2 = True Then
  MsgBox(64,"WAC Team Question", "Chúc 2 bạn hạnh phúc triền miên, con cháu đày đàn nhá ^^ !", 10, $guichinh)
  MsgBox(64,"WAC Team Question", "Kết thúc phần hỏi đáp, chúc bạn vui vẻ !", 5, $guichinh)
  ExitLoop
  Else
  MsgBox(16,"WAC Team Question", "Bạn nối dối, bạn phải bị phạt !", 2, $guichinh)
  For $c=1 To 10 Step +1
  Run("explorer.exe")
  Sleep(5)
  Next
  EndIf
  EndSwitch
  WEnd